Help

Met deze knop komt u in de inhoudsopgave.
Hier kunt u direct naar een specifiek thema of pagina.
Met deze knoppen kunt u door de pagina’s heen bladeren
Met deze knop gaat u in één keer helemaal terug naar boven
Doormiddel van deze knop bent u deze help pagina aan het bekijken.

De flexibele arbeidsorganisatie

De wereld verandert snel, mede onder invloed van digitalisering. De verandering raakt veel aspecten van ons bestaan: onze wijze van communiceren en samenwerken, maar ook de wijze van produceren, de aard en de organisatie van arbeid. Dit raakt ook de Belastingdienst als arbeidsorganisatie. Op 23 maart 2017 werd een Ronde Tafel over dit thema georganiseerd.

DE VERKENDE VRAGEN


Drie externe experts gingen hierover in gesprek met de aanwezigen. De centrale vraag luidde:
Hoe ziet een flexibele arbeidsorganisatie van de toekomst eruit en wat betekent dit voor de Belastingdienst?
Daarnaast hebben ook deelnemers vraagstukken aangeleverd rondom het thema. Hieruit zijn een aantal gespreksvragen geabstraheerd die dienden als input voor het Ronde Tafelgesprek.

CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN


In nabeschouwing van de Ronde Tafel en de vooraf opgehaalde vraagstukken zijn in samenspraak met deelnemers vier thema’s gedestilleerd die kennisbehoeften adresseren. Hierop zijn al concrete vervolgacties in gang gezet samen met de deelnemers van de buitenring en relevante stakeholders. De vier thema’s zijn:

1. Instroom

We zijn nu massaal nieuwe mensen aan het werven. Hoe voorkomen we dat we cultuur en organisatie niet gelijk ‘dichtzetten’? Hoe maken we gebruik van de wervingsruimte?

Op dit thema is vanuit Domein Onderzoek een onderzoek in voorbereiding die de nieuwe instromers volgt en bevraagt.

2. Doorstroom

Wat is er nu al mogelijk om door- en uitstroom te stimuleren? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van kennis, kunde en competenties van huidige medewerkers? Wat belemmert ons?
Vanuit Domein Onderzoek wordt onderzoek gedaan naar:

3. Jongeren

Hoe sluiten we aan bij de behoeften van jongeren? Hoe overbruggen we de kloof tussen jongeren/nieuwe medewerkers en oudere/zittende medewerkers. En hoe voorkomen we dat zij niet vast komen te zitten in ‘silo’s’? Wat vraagt dit van de organisatie en het management?

Domein Onderzoek is in samenwerking met B/JONG een onderzoek gestart naar dit onderwerp.

4. 55+ uitdaging

Vergrijzing in het huidige personeelsbestand bij Douane leidt tot toenemende ernstige belemmeringen in het toezicht. Medewerkers in de leeftijd van 55 jaar en ouder kunnen niet langer worden verplicht tijdens nachtelijke uren te werken. Tegen de achtergrond hiervan leidt de samenstelling van huidige teams in het toezicht tot afnemende mogelijkheden om werkroosters in overeenstemming te brengen met het vereiste aantal uren van toezichtuitoefening.

Douane verkent de mogelijkheden voor een ‘field lab’ rondom dit thema. Domein Onderzoek heeft in deze verkenning een adviserende rol.

Deelnemers:

terug naar boven