Help

Met deze knop komt u in de inhoudsopgave.
Hier kunt u direct naar een specifiek thema of pagina.
Met deze knoppen kunt u door de pagina’s heen bladeren
Met deze knop gaat u in één keer helemaal terug naar boven
Doormiddel van deze knop bent u deze help pagina aan het bekijken.

Digitale Mainport

Het thema Digitale Mainport werd verkend in twee avondsessies op 16 februari 2016 en 22 maart 2016.
Naast Rotterdam Haven en Schiphol Airport beschikt Nederland nog over een derde mainport, de Digitale Infrastructuur. Waar Rotterdam en Schiphol een internationale Gateway zijn voor fysieke goederen en personen, is de Digitale Infrastructuur dit voor digitale diensten. Deze digitale infrastructuur heeft een hoge indirecte impact op de Nederlandse economie, aldus een studierapport van Deloitte. Een directe impact op de Nederlandse Economie door bijvoorbeeld werkgelegenheid van mensen bij de havens. Een indirect effect, door een veelvoud van economische activiteiten die hiervan een uitvloeisel en afhankelijk zijn. De Nederlandse Digitale Infrastructuur is een zeer belangrijke speler in de globale backbone voor digitale diensten en is een bron voor ondernemerschap en creativiteit.
Nederland heeft vooralsnog een leidende positie in de wereld en vormt een aantrekkelijke locatie voor digitale infrastructuur. Ons land heeft dit bereikt door te fungeren als innovator, door vroege actie en het creëren van de juiste randvoorwaarden. Daarnaast vormt de Nederlandse digitale infrastructuur de basis voor de groeiende digitale economie en maatschappij.
De sector digitale infrastructuur heeft een groot potentieel voor toekomstige groei. Echter, de digitale infrastructuur is een wereldwijde sector waarbij een leidende positie gemakkelijk kan worden verloren.

DE VERKENDE VRAAG


De vraag is of wij als Nederlandse belastingdienst hierop voldoende zijn voorbereid? Moeten wij hier actie op ondernemen? Hebben wij alle activiteiten, ondernemers en andere participanten voldoende in beeld? Ofwel: Wat zijn, gezien de ontwikkelingen rondom de digitale infrastructuur (en met name de digitale mainport), mogelijke gevolgen voor de Belastingdienst?

CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN


De hieronder genoemde uitkomsten zijn samen met suggesties voor eventuele vervolgstappen, met de opdrachtgever besproken.
Diverse externe gasten aan de Ronde Tafels hebben deelgenomen aan kennisdeling in het kader van Vaktechniek, zoals bij de themadag Data-analyse.
De meer fundamentele vragen raken de fiscale wet- en regelgeving. Denk hierbij aan: Bovenstaande punten vormen input bij de herijking van de Kennisagenda.

Deelnemers:

terug naar boven