Help

Met deze knop komt u in de inhoudsopgave.
Hier kunt u direct naar een specifiek thema of pagina.
Met deze knoppen kunt u door de pagina’s heen bladeren
Met deze knop gaat u in één keer helemaal terug naar boven
Doormiddel van deze knop bent u deze help pagina aan het bekijken.

Dynamiek van fiscale redzaamheid

In 2012 was het zelfredzaam maken van belastingplichtigen een doel in het beleidsplan van de Belastingdienst. Er werd ook een relatie verondersteld tussen redzaamheid, compliance en efficiëntie. Het eerste inventariserend onderzoek liet ca. 20% zelfredzamen zien. De groep hulpvragende redzamen besloeg ca. 63% van de populatie. De categorie onredzamen was groter dan gedacht: 17%. Vanwege de grote hulpvragende groep (die weer grotendeels uit informele hulp bestond) en de slechte ondersteuning van de hulpgevers is gewerkt aan betere ondersteuning (help de helper). Er is afscheid genomen van de slogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Daarnaast bleek dat veranderingen en inertie (niet doen wat je moet doen) leiden tot ongewenst fiscaal gedrag. Deze inzichten leidden tot het idee dat redzaamheid een dynamiek heeft waar de Belastingdienst deels invloed op heeft. Dit thema werd verkend door een Ronde Tafel op 28 juni 2017.

DE VERKENDE VRAGEN


CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN


WAT HEEFT DE RONDE TAFEL OPGELEVERD?


In het onderzoeksprogramma 2018 wordt opgenomen:


Deelnemers:

terug naar boven