Help

Met deze knop komt u in de inhoudsopgave.
Hier kunt u direct naar een specifiek thema of pagina.
Met deze knoppen kunt u door de pagina’s heen bladeren
Met deze knop gaat u in één keer helemaal terug naar boven
Doormiddel van deze knop bent u deze help pagina aan het bekijken.

Promovendi

Een aantal medewerkers van de Belastingdienst doet promotieonderzoek aan een universiteit. Deze promovendi kunnen gebruik maken van faciliteiten van de Belastingdienst. Dit illustreert dat de Belastingdienst eraan hecht dat zijn medewerkers zich (kunnen) ontwikkelen. Het illustreert ook dat de Belastingdienst wetenschappelijk onderzoek belangrijk vindt.
De promovendus voert het onderzoek uit op persoonlijke titel. Daarmee is zijn of haar wetenschappelijke vrijheid gewaarborgd. In de beginfase van het promotieonderzoek vindt wel overleg plaats tussen de promovendus, het managementteam, de Directie Vaktechniek en het Platform Versterking Vaktechniek van de Belastingdienst. Op de interactieve landkaart van Nederland staan de namen van de promovendi en - kort - iets over de promotieonderzoeken die zij doen.
Maastricht University

Naam promovendus:
M.M. (Mandy) Gabriël
Promotor:
Prof. dr. A.J. van Doesum
Onderzoek:
VAT and Health Care. Raakvlakken tussen de btw-heffing en (het fundamentele recht op) gezondheidszorg.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
M.A.C. (Michiel) Borgers
Promotor:
Prof. dr. F. Harmsen
Onderzoek:
Wat is de meetbare relatie tussen de complexiteit van een IT systeem en de functionaliteit, kwaliteit en/of kosten van dat IT systeem?
Faculteit:
Department of knowledge engineering

Naam promovendus:
M. (Menno) Talsma
Promotor:
Prof. dr. A.J. van Doesum
Onderzoek:
De factuur in de BTW.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

terug naar kaart
Tilburg University

Naam promovendus:
H.K. (Henk) Nijkamp
Promotor:
Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken
Onderzoek:
Civielrechtelijke, fiscale en waarderingstechnische aspecten van erfpacht- en opstalrechten.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
H.M. (Heroen) Roose
Promotor:
Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau
Onderzoek:
Heffingsmethode, hoe te kiezen?
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
V.M.M. (Valentijn) Crijns
Promotor:
prof. mr. J.M. Barendrecht
Onderzoek:
Conflictdossiers en een meer adequate behandeling daarvan.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
A.E. (Axel) Spiessens
Promotor:
Prof. dr. H.W.M. van Kesteren
Onderzoek:
BTW bij in- en uitvoer van goederen. In hoeverre sluit de BTW bij invoer aan bij het ontstaan van een douaneschuld?
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
B.M.A. (Marlies) van Eck
Promotor:
Prof. mr. dr. S. Zouridis
Onderzoek:
Effectieve rechtsbescherming bij geautomatiseerde besluitvorming in ketens in de sociale zekerheid en de belastingsector. Bestuursrecht. ICT.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
R.J. (Robbert) Veldhuizen
Promotor:
Prof mr. R.H. Happé en prof. dr. P.H.J. Essers
Onderzoek:
Tax compliance economics. De rol van interne beheersing.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
A.M. (Ad) Hamers
Promotor:
Prof mr. R.H. Happé
Onderzoek:
De (fiscale) behandeling van de criminele belastingplichtige.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

terug naar kaart
Universiteit van Amsterdam

Naam promovendus:
H.W. (Hanskje) Nagel
Promotor:
Prof. dr. C.M. van Praag
Onderzoek:
Ondernemers, startersbezoeken, succes en compliance. Levensloop van ondernemingen.
Faculteit:
Economie en bedrijfskunde

Naam promovendus:
B.L.A. (Bernd) Veldman
Promotor:
Prof. dr. T.M. van Engers
Onderzoek:
Het methodisch en modelmatig onderzoek naar aard en omvang van vastgoedrisico's.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

terug naar kaart
Vrije Universiteit

Naam promovendus:
M.H.A.F. (Mariëtte) Lokin
Promotor:
Prof. mr. F.J. van Ommeren
Onderzoek:
Wendbaar wetgeven. Vertaalslag van wetgeving naar specificaties voor ICT-systemen. Wetgeving(sproces).
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

terug naar kaart
Open Universiteit

Naam promovendus:
J. (Jan) Elbers
Promotor:
Prof. mr. J. Rinkes
Onderzoek:
Misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen in het civiele aansprakelijkheidsrecht.
Faculteit:
Faculteit Rechtswetenschappen

terug naar kaart
Erasmus Universiteit Rotterdam

Naam promovendus:
M. (Marcel) Snippe
Promotor:
Prof. mr. dr. G.J.M.E. de Bont
Onderzoek:
Toezicht en informatieverplichtingen o.b.v. de Awb en de AWR. Vergelijking tussen de Belastingdienst en andere financiële toezichthouders.
Faculteit:
Rotterdam School of Law

Naam promovendus:
M.E. (Margot) Oenema
Promotor:
Prof. dr. M.W.C. Feteris
Onderzoek:
De inbedding van horizontaal toezicht in de bestaande fiscale toezichtstructuur. Aangifteplicht, beboeting, abbb’s.
Faculteit:
Rotterdam School of Law

Naam promovendus:
M. (Mirjam) Koomen
Promotor:
Drs. B.W.A.M. Damsma
Onderzoek:
Transfer pricing in European Union revisited - a law and economics perspective.
Faculteit:
Rotterdam School of Law

terug naar kaart
Universiteit Utrecht

Naam promovendus:
P.R. (Paul) van der Smitte
Promotor:
Prof. mr. L.A.J. Senden.
Onderzoek:
Grensoverschrijdende invordering in de EU, handhaving van de bepalingen van Richtlijn 2010/24/EU en de effectiviteit van het EU invorderingssysteem.
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Naam promovendus:
M. (Maike) van den Berg
Promotor:
Prof. dr. ir. T. van der Lippe
Onderzoek:
Human capital, inclusiviteit en employability. Inzicht krijgen in de ontwikkeling van de inzetbaarheid van werknemers.
Faculteit:
Faculteit Sociale Wetenschappen

terug naar kaart
Radboud Universiteit Nijmegen

Naam promovendus:
H.J. (Harrie) Bresser
Promotor:
Prof. dr. G.T.K. Meussen
Onderzoek:
Winstbelastingen bij stichtingen en verenigingen in het algemeen en bij ANBI’s in het bijzonder.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
M.M. (Marion) Kors
Promotor:
Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen en prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen
Onderzoek:
Het pleitbaar standpunt in het fiscale recht en in het strafrecht.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
I.J. (Ivo) Krukkert
Promotor:
rof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen
Onderzoek:
Een interne rechtsvergelijking tussen het fiscale bestuurlijke boeterecht en het strafrecht voor wat betreft de geïndividualiseerde straftoemeting.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam promovendus:
P.J.C.B. (Patrick) de Winter
Promotor:
Prof. dr. G.T.K. Meussen
Onderzoek:
Modernisering van het fiscale regime voor beleggingsinstellingen.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

terug naar kaart
Technische Universiteit Delft

Naam promovendus:
E.C. (Erik) de Reijer
Promotor:
Dr. Ir. M.F.W.H.A. Jansen en prof. dr. Y.H. Tan
Onderzoek:
Governance met gecertificeerde ICT.
Faculteit:
Technologie, bestuur en management, sectie ICT

Naam promovendus:
E.J. (Norien) Kuiper
Promotor:
Prof. dr. ir. M.F.W.H.A. Jansen en prof. dr. Y.H. Tan
Onderzoek:
De waardering van IT. Kan IT architectuur inderdaad effectiever worden als de verbinding tussen de architectuur en de waardering van IT gelegd kan worden? En wat kan de ICT sector leren van andere sectoren v.w.b. waardering?
Faculteit:
Technologie, Bestuur en Management, afdeling Engineering Systems and Services, sectie ICT

terug naar kaart
Rijksuniversiteit Groningen

Naam promovendus:
P. (Paul) Berkhuizen
Promotor:
Prof. dr. B.G. van Zadelhoff
Onderzoek:
BTW en vastgoed, in het bijzonder de exploitatie van vastgoed en de behandeling van 'verhuur' ervan.
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

terug naar kaart
Nyenrode Business Universiteit

Naam promovendus:
M.A. (Maarten) Siglé
Promotor:
prof. dr. mr. E.C.J.M. van der Hel - van Dijk RA
Onderzoek:
The effects of co-operative compliance strategies on corporate tax compliance.
Faculteit:
Toezichtacademie

Naam promovendus:
B. (Bart) Jonker
Promotor:
Prof. dr. mr. R.J.N. Kamerling
Onderzoek:
Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing. Artikel 52 AWR in historisch, huidig en toekomstig perspectief.

Naam promovendus:
A. (Ab) Scheffer
Promotor:
Prof. dr. mr. R.J.N. Kamerling
Onderzoek:
Verleden en toekomst van de informatiebevoegdheden van de Belastingdienst.

Naam promovendus:
J.G.A. (Jörgen) Raven
Promotor:
Prof. dr. J. de Swart MBA
Onderzoek:
Accountancy. Data-analyse in de controle. Optimale controlemix.

Naam promovendus:
P.P.A.H. (Patrick) Frijns
Promotor:
Prof. dr. J. de Swart MBA
Onderzoek:
Accountancy. Data-analyse. Steekproeven. Stratificatie.

terug naar kaart
Universiteit Twente

Naam promovendus:
W.L. (Wouter) Bronsgeest
Promotor:
Prof. dr. J.A.G.M. van Dijk
Onderzoek:
Evaluatie van IT projecten bij de overheid.
Faculteit:
Center for e-Government Studies

Naam promovendus:
A. (Adri) Pater
Promotor:
Prof. dr. J. van Hillegersberg
Onderzoek:
Triangulation in news production.
Faculteit:
Department of Information Systems and Change Management

terug naar kaart
Universiteit Leiden

Naam promovendus:
J. (Jan) Duursema
Promotor:
Prof. dr. J.A.A. Adriaanse, dr. D.H. van Offeren en dr. M. Dechesne
Onderzoek:
Faillissementsfraude. Van welke factoren is de aanpak van deze fraude afhankelijk?
Faculteit:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (afdeling bedrijfswetenschappen)

terug naar kaart
Wageningen University

Naam promovendus:
G.H. (Geertje) van Oirschot
Promotor:
prof. dr. ir. C.J.A.M. Termeer
Onderzoek:
Sustainable development in public sector organisations around the world.
Faculteit:
Faculteit bestuurskunde

terug naar kaart
Overige

Naam promovendus:
C.B.J.M. (Christine) van der Worp
Onderzoek:
Wet bescherming persoonsgegevens. Is de verantwoordelijke in het kader van deze wet nog van deze tijd? Gemeentelijke basisadministratie, samenwerking binnen de rijksoverheid, toezicht.

Naam promovendus:
M.J.P. (Marcel) van Mackelenbergh
Onderzoek:
Het creëren van interoperabiliteit, rekening houdend met context. Betekenis van gegevens.

terug naar kaart