Help

Met deze knop komt u in de inhoudsopgave.
Hier kunt u direct naar een specifiek thema of pagina.
Met deze knoppen kunt u door de pagina’s heen bladeren
Met deze knop gaat u in één keer helemaal terug naar boven
Doormiddel van deze knop bent u deze help pagina aan het bekijken.

Robotisering

IT gaat een steeds prominentere rol vervullen binnen de Belastingdienst, zie o.a. de (Herijking) Investeringsagenda (IA). Hoe de digitalisering exact gaat uitpakken en optimaal begeleid moet worden is moeilijk voorspelbaar. Wel weten we dat digitalisering grote gevolgen heeft voor de organisatie, het werk , de (fiscale) medewerkers en de belastingplichtige. Gedegen en gerichte kennisontwikkeling hierover is een must. Er zijn drie externe wetenschappelijke experts uitgenodigd die in gesprek gingen met de aanwezigen: Robert Went (WRR), Leo Stevens (EUR) en Frank Pot (Radboud University, TNO). Dit thema werd verkend door een Ronde Tafel op 25 mei 2016.

DE VERKENDE VRAAG


Wat betekent de digitalisering en robotisering voor het werk van de medewerker c.q. fiscale professional, het management en de organisatie?

CONCLUSIES EN THEMA'S VOOR VERDER ONDERZOEK


In nabeschouwing zijn drie thema’s gedestilleerd die kennisbehoeften adresseren. Hierbij ligt de nadruk op het thema digitalisering en werk binnen de Belastingdienst.

a) Wat zijn de verwachte gevolgen van digitalisering en de IA voor het werk en de rol van de (nieuwe) medewerkers en fiscale vakman?

Het is van belang om eerst meer feiten op tafel te krijgen over wat de mogelijke gevolgen van digitalisering zijn. Zo zal de geplande digitalisering grote gevolgen kunnen hebben voor de professionele ruimte, de rol en taken van de (fiscale) medewerker. Deze verandering zal ook de relatie met burger en bedrijf beïnvloeden. Digitalisering vraagt ook om nieuwe skills en kennis van medewerkers. Maar wat is nu die nieuwe rol en wat zijn die skills? Wat is het nieuwe vakmanschap? Welke taken verdwijnen, worden vervangen, of komen er juist bij? Gefundeerde kennis hierover ontbreekt grotendeels, waardoor vaak nog in ongetoetste beelden wordt gesproken. Uiteraard is niet alles voorspelbaar en is het ook van belang om scenario’s hierin te ontwikkelen. Wil de Belastingdienst optimaal kunnen anticiperen dan is gericht onderzoek noodzakelijk.

b) Hoe begeleid je de digitalisering en de IA als veranderingsproces?

Het is noodzakelijk dat de mens in the lead blijft en inclusiviteit en complementariteit tussen mens en machine nastreeft . Het is dus van belang dat de Belastingdienst ook in the lead blijft, hier sociaal beleid over ontwikkelt, en de balans tussen mens en machine bewaakt. De Belastingdienst dient er verder voor te waken om de IA niet te technocratisch en doelmatig in te steken, omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de Belastingdienst, medewerkers en de belastingplichtige. Technologische innovatie moet samengaan met Sociale Innovatie (SI), omdat anders IT-innovaties niet zullen landen. Onderzoek dus wat de gevolgen zijn van de IA voor hoe men dit het beste kan organiseren en begeleiden. Hoe betrek ik mensen bij de IA? Hoe houd ik ze engaged? Wat betekent de IA voor de manier van managen, leidinggeven, opleiden en werven. Wat is het nieuwe werkgeverschap? Kortom, betrek de cultuur- en mensfactor bij de IA. Deze lijken nog vrij onderbelicht.

c) Welke effecten voor de medewerker, belastingplichtige en organisatie beogen we met het veranderproces?

Om te bepalen of de IA en de veranderaanpak haar gewenste effecten heeft, en hierop in te kunnen grijpen, is het noodzakelijk om onderbouwd de effecten te bepalen en te monitoren. Hierbij is het belangrijk te bepalen welke doelen men van belang vindt, om op verschillende niveaus te meten, en zowel harde als ‘zachte’ indicatoren mee te nemen. Dit biedt inzicht in de harde getallen en geeft mogelijkheden voor duiding en ingrijpen. Men kan denken aan hardere maten als inkomsten, compliance, en overige (financiële) KPI’s. Maar men kan ook denken aan de relatie met de belastingplichtige, het imago van de Belastingdienst. En op medewerkersniveau aan: verzuim, (intern) personeelsverloop, instroom nieuwe medewerkers, beoordelingen als hardere maten, en aan ‘zachtere’ maar zeer relevante zaken als entrepreneurship, inzetbaarheid, kennisdeling, samenwerking. Zaken van cruciaal belang voor de nieuwe organisatie.

Deelnemers:

terug naar boven