Help

Met deze knop komt u in de inhoudsopgave.
Hier kunt u direct naar een specifiek thema of pagina.
Met deze knoppen kunt u door de pagina’s heen bladeren
Met deze knop gaat u in één keer helemaal terug naar boven
Doormiddel van deze knop bent u deze help pagina aan het bekijken.

Voorwoord

De Belastingdienst is een kennisintensieve organisatie. Kennis van wet- en regelgeving vormt het uitgangspunt van ons werk. Daarnaast is kennis over burgers en bedrijven onontbeerlijk: feiten en cijfers, maar ook informatie over houding en gedrag. Deze kennis is een belangrijke bouwsteen in het vakmanschap van onze medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor een rechtmatige en behoorlijke behandeling van burgers en bedrijven. Daarom investeert de Belastingdienst gericht in opleiding en kennisontwikkeling.
Als lerende organisatie heeft de Belastingdienst oog voor ontwikkelingen in de samenleving. We zijn stelselmatig met onze externe partners in gesprek over veranderingen en de mogelijke gevolgen daarvan. Zo kunnen we onze bedrijfsplannen actueel en relevant houden.

In deze Kennisagenda formuleren wij onze ‘grote vragen’. Vragen waarvan wij menen dat beantwoording ons helpt bij het op koers houden van de Belastingdienst. Een aantal van de vragen is het afgelopen jaar verkend tijdens rondetafelgesprekken met externe partners, waaronder vertegenwoordigers van Nederlandse kennisinstellingen als universiteiten en hogescholen. Deze gesprekken waren zeer inspirerend. Ze bevestigden de relevantie van de thematiek voor de Belastingdienst en ze gaven richting aan de beantwoording en de vertaling naar onze praktijk.

In deze versie van de Kennisagenda wordt terugkeken op het werk van de afgelopen 3 jaren en wordt vooruit gekeken naar de thema’s die we voor de komende jaren relevant achten.

Het proces en product Kennisagenda worden momenteel vernieuwd. Dat betekent: nieuwe thema’s en meer variatie in aanpak en methodiek. We verwachten in 2018 een geheel vernieuwde Kennisagenda te kunnen lanceren.

Lees onze Kennisagenda en maak kennis met de Belastingdienst!

Rex Arendsen
Domein Onderzoek Belastingdienst
terug naar boven